Privacy Policy

In de persoonlijke coach- en trainingstrajecten die Speechcompany verzorgt, zijn discretie en vertrouwelijkheid essentieel. Daarom vertellen we je graag hoe we jouw persoonsgegevens behandelen en beschermen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbehandeling (AVG). 

Als we een opdracht voor je (gaan) uitvoeren, gebruiken we je persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om je een offerte te sturen. En om te overleggen, afspraken te maken en te factureren. We noteren daartoe je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
We sturen alleen een nieuwsbrief als jij je hebt ingeschreven daarvoor, we verkopen geen data aan derden en gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de directe communicatie die voortvloeit uit de voorgenomen of aangegane samenwerking.
We zijn wel wettelijk verplicht je gegevens aan andere organisaties door te geven. Zo overleggen wij facturen aan de Belastingdienst bij de aangifte omzet- en inkomstenbelasting. Ook onze accountant ziet onze facturen voor de aangiften en jaarrekeningen.
In noodsituaties of levensbedreigende situaties gebruiken we persoonsgegevens zonder toestemming vooraf. Bijvoorbeeld de gegevens van slachtoffers van een ongeluk, aanslag of brand.
Na afloop van de opdracht/samenwerking bewaren we je persoonsgegevens 4 jaar. Dit doen we omdat cliënten en opdrachtgevers Speechcompany na enige tijd misschien opnieuw willen inschakelen en we je/jullie dan snel van dienst kunnen zijn.

Je gegevens blijven van jou

Wil je weten welke persoonsgegevens wij precies van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je mag ons ook vragen de persoonsgegevens die wij van je hebben aan te passen, te wissen of over te dragen aan iemand anders. Stuur je verzoek naar info@speechcompany.nl en wij maken het voor je in orde. 

Intermediaire partijen die gegevens verwerken

Voor de bedrijfsvoering en dagelijkse werkzaamheden maakt Speechcompany gebruik van:

  • Boekoudkantoor Smith & Vissers te Amsterdam, en een boekhoudprogramma voor het opstellen en versturen van offertes en rekeningen;
  • De website van Speechcompany wordt gehost door Vimexx en is opgesteld in WordPress;
  • Google Analytics wordt gebruikt voor het bijhouden van statistieken.
  • De website maakt gebruik van de noodzakelijke cookies;
  • Webdeveloper Bart Sallé verzorgt het onderhoud aan de website;
  • Voor directe communicatie gebruiken we Whatsapp, SMS en mobiele telefonie;
  • Speechcompany heeft een pagina op Linkedin, Facebook en Instagram;

Beveiliging van je persoonsgegevens

Speechcompany voert frequent updates uit om de digitale communicatiekanalen veilig te houden en beveiligt computers en harde schijven met firewalls en encryptie.

Hoe gaan we om met datalekken?

Bij een datalek zijn er persoonsgegevens (data in print of digitaal) vanuit Speechcompany op straat gekomen, door onbevoegden ingezien of verloren gegaan. Speechcompany doorloopt in dat geval de volgende procedure:
We beoordelen of er echt sprake is van een ‘datalek’: een inbreuk op de beveiliging waarbij vertrouwelijke gegevens verloren zijn gegaan of niet uitgesloten kan worden dat de vertrouwelijke gegevens door onbevoegden zijn verwerkt binnen of buiten de beschermde omgeving van de Speechcompany praktijk of van de service provider(s). Voor jouw en onze zekerheid, melden we een datalek direct bij het Meldloket van de Autoriteit Privacy en informeren je per email, telefoon of brief zodat je maatregelen kunt nemen om je te beschermen tegen de gevolgen van het datalek.

Ontvang 10 tips om vloeiend of stressvrij te presenteren

Loading...
Scroll naar boven